.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
PRV-intro, ny projektdatabase, GDPR og en god historie om iværksætteri
.
.

Virtuel introduktion til PRV

webinar .

Erhvervsstyrelsen inviterer igen strukturfondsprojekter til introduktion til projektrapporteringsværktøjet PRV, som alle nye projekter skal bruge.

Introduktionen bliver holdt som webinar 18. januar 2021 kl. 9.00 - 13.00.

Introduktionen er primært rettet mod medarbejdere i projekter, der skal afrapportere i PRV, men alle strukturfondsprojekter er velkomne.

Meld dig til den virtuelle PRV-introduktion ›
.
.
projektdatabasen-DEB
.

Ny database med erhvervsfremmeprojekter

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop lanceret en samlet database med erhvervsfremmeprojekter. I databasen kan du søge oplysninger frem om strukturfondsprojekter fra perioden 2014-2020 - og du kan også finde oplysninger om de projekter, bestyrelsen har støttet med decentrale erhvervsfremmemidler.

I databasen kan du fx søge på projekter inden for erhvervsfremmestrategiens indsatsområder - eller du kan vælge at søge på projekter inden for en bestemt geografi.

Besøg projektdatabasen på bestyrelsens hjemmeside ›
.
.

Ændrede privatlivspolitikker: Vi bruger indsamlede personoplysninger til nyt formål

Erhvervsstyrelsen indsamler i dag en række personoplysninger fra projekter, der modtager støtte fra EU’s strukturfonde, decentrale erhvervsfremmemidler og regionale udviklingsmidler (tidligere vækstforumsager). Vi bruger oplysningerne til at behandle, gennemføre, kontrollere, evaluere og effektmåle projekter.

Fremover ønsker vi desuden at bruge de indsamlede personoplysninger til statistiske eller videnskabelige formål samt til analyse- og evalueringsopgaver inden for blandt andet erhvervsfremmesystemet og uddannelsessystemet i forbindelse med effektmåling af projekterne. Vi behandler derfor oplysningerne med et nyt formål.

På hjemmesiden finder du de justerede privatlivspolitikker:

  • Privatlivspolitik for strukturfondsprojekter
  • Privatlivspolitik for projekter bevilliget af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse
  • Privatlivspolitik for projekter, der har fået bevilling fra vækstforum og er overdraget til Erhvervsstyrelsen
Læs vores privatlivspolitikker ›
.
privatlivspolitik
.
.
.

Iværksætteri blev til business i socialfondsprojekt

Det syddanske iværksætterprojekt Medstrøm er netop afsluttet. Og med rigtig gode resultater. De deltagende iværksættervirksomheder på Sydfyn og i sydjyske kommuner har skabt 300 nye jobs og 355 mio. i meromsætning. Resultaterne overgår langt forventningerne.

.

Iværksætterne har opnået en højere overlevelsesgrad og højere vækst, end vi havde turdet håbe på. Der er helt klart mere potentiale i iværksættervækstlaget, end vi troede. Langt det meste af meromsætningen kommer fra virksomheder, som kunne være startet af dig og mig.”

.

Sådan siger projektleder Jonathan Broch Jacobsen og tilføjer, at iværksættere som dem fra Medstrøm findes over hele landet.

Læs hele historien om Medstrøm på hjemmesiden ›
. logo-medstroem
.
.
godtnytaar2021
.

Glædelig jul og godt nytår!

Vi ønsker vores samarbejdspartnere over hele Danmark en glædelig jul og et godt nytår!

.
.