.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nye grønne indsatser, workshop for operatører og en god projekthistorie
.
.

45 mio. kr. til fem nye, grønne projekter

.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop besluttet at støtte fem projekter med i alt 45 mio. kr. Projekterne skal hjælpe virksomheder over hele landet med at skabe nye, grønne løsninger og forretningsmuligheder. 

Formand for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse Jakob Riis:

.

...vi skal have endnu flere virksomheder med på den grønne bølge. For cirkulær økonomi og grøn omstilling bliver helt centrale konkurrenceparametre for dansk erhvervsliv fremadrettet. 

.

Operatører på de fem projekter er Erhvervshus Sjælland, Lifestyle & Design Cluster, Ringkøbing-Skjern Kommune, Frederikshavns Erhvervsråd og Center for Logistik og Samarbejde.

De nye, grønne projekter medfinansieres af EU's Regionalfond.

Læs hele nyheden om de grønne projekter ›
.
.
workshop
.

Har du meldt dig til workshop om uddannelse?

Er du operatør på et projekt, der arbejder med uddannelse under Socialfondens akse 4? Så husk, at vi holder workshop i næste uge - og du kan stadig nå at komme med!

Workshoppen afvikles online tirsdag den 17. november kl. 9.30 - 12.30

På workshoppen vil COWI og Pluss Leadership præsentere tværgående observationer fra uddannelsesindsatsen i 2014-2020, og der er tid til sparring og drøftelser med andre operatører. Endelig får deltagere mulighed for at komme med indspil til uddannelsesindsatser i den kommende strukturfondsperiode for 2021-2027. Workshoppens fokus er med andre ord på indhold og erfaringsudveksling – ikke på administration og afrapportering.

Deltagelse er gratis, og I må gerne tilmelde flere fra det samme projekt.

Tilmeldingsfristen er torsdag den 12. november.

Se programmet - og find link til tilmelding ›
.
.
portraet-ahmad-ismail
.

Ahmad fik hul på arbejdslivet i socialfondsprojekt

Ahmad Ismail kom til Danmark som flygtning fra Syrien i 2014 og har oplevet, hvor afgørende det er at kunne tale og forstå dansk, når man gerne vil klare sig i det danske samfund. Derfor var han glad, da han kom med i socialfondsprojektet ”Business Training” i Kolding Kommune, hvor han som noget af det første lærte at lave et cv i postkort-format – med foto på den ene side og kompetencer og erfaring på den anden.

.

    Jeg turde ikke snakke med virksomhederne før og skulle derfor altid ringe til en tolk. Men et cv-postkort var rigtig godt, fordi vi øvede og beskrev, hvilke erfaringer og kompetencer jeg havde. Og da vi havde øvet det i ”Business  Training”, blev det nemmere for mig at tale med virksomhederne. I dag er jeg ikke bange for selv at tage kontakt til virksomheder for at søge arbejde,” fortæller Ahmad Ismail.

.

Praktik er den røde tråd i projektet, som arbejder sammen med en lang række virksomheder i effektive "Place and Train"-forløb, hvor deltagerne hurtigst muligt sendes ud i praktik på en virksomhed.

.

    Virksomheder kan noget helt særligt for integration. De er rummelige, og det er nemmere at sætte fokus på kompetencer på en arbejdsplads, hvor man får konkrete opgaver,” siger projektleder Maja Gammelgaard fra DRC Integration.

.
Læs hele historien om integrationsprojektet ›
.
.
.

Status på strukturfondsindsatsen i 2014-2020

forside-borgerresume2019 .

Erhvervsstyrelsen gør løbende status over strukturfondsindsatsen i Danmark.

I det årlige borgerresumé kan du læse, hvordan det går med fremdriften i programperioden 2014-2020. Du finder blandt andet oplysninger om, hvor mange projekter der er sat i gang med støtte fra fondene - og hvad der foreløbig er kommet ud af indsatsen. 

Her kan du fx læse, at 241 private virksomheder tilsammen forventer at reducere CO2-udledningen med godt 42.100 tons som led i deres deltagelse i et grønt regionalfondsprojekt. Og at ca. 1.800 deltagere har etableret egen virksomhed, efter de har deltaget i iværksætterindsatser under Socialfonden.

Læs borgerresuméet for 2019 (pdf) ›
.
.

Få nyt fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter hovedparten af strukturfondsmidlerne i Danmark. 

Vil du fremover have besked på mail, når bestyrelsen åbner nye ansøgningsrunder eller giver tilsagn til projekter? Så skal du abonnere på nyheder fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Når du tilmelder dig, får du mulighed for at vælge imellem en række specifikke områder. Er du fx særligt interesseret i grøn omstilling eller kvalificeret arbejdskraft og social inklusion, kan du abonnere på nyt derfra. Så får du besked, når der er nyt inden for dit interessefelt.

Abonnér på nyt fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ›
.
Logo-Danmarks-Erhvervsfremmebestyrelse
.
.