.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Tema: COVID-19-krisen og strukturfondene
.
.

TEMA

COVID-19: Mulighed for forskudsudbetalinger til operatører

Som midlertidigt tiltag indføres forskudsudbetalinger til operatører på allerede eksisterende strukturfondsprojekter. Tiltaget vil kunne tilføre eksisterende strukturfondsprojekter op mod 280 mio. kr.

Det skal afhjælpe nogle af konsekvenserne af COVID-19-krisen for især de virksomheder, der deltager i projekterne, men også for operatører der oplever likviditetsudfordringer.

Operatører på strukturfondsprojekter, som ønsker at anmode om forskudsudbetaling, skal kontakte deres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

Læs nyheden på regionalt.dk ›
.
.
covid-19
.

COVID-19: Midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne for strukturfondsprojekter

Erhvervsstyrelsen har besluttet en række midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020. De midlertidige ændringer skyldes den aktuelle krise.

Erhvervsstyrelsen arbejder på muligheden for at kunne støtte underholds- og lønudgifter fra medarbejdere og deltagere i forbindelse med planlagte aktiviteter, der som følge af COVID-19-krisen ikke kan gennemføres.

Dokumentet vil løbende blive opdateret, hvis der træffes beslutninger om yderligere ændringer. Erhvervsstyrelsen anbefaler derfor, at projekter og andre interesserede løbende holder sig opdateret via linket.

Projekter, der har spørgsmål om de midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne, kan kontakte deres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

Læs de midlertidige ændringer i støtteberettigelsesreglerne (pdf) ›
.
.
.

TEMA

290 mio. kr. fra strukturfondene målrettes COVID-19-indsatser

Der er behov for en ekstraordinær indsats for at hjælpe virksomheder og lønmodtagere berørt af COVID-19 - både i den akutte fase og i kølvandet på de umiddelbare virkninger af den aktuelle krise. 

Derfor gøres rammerne for anvendelse af de resterende strukturfondsmidler i perioden 2014-2020 nu mere fleksible. Restmidlerne kan nu målrettes indsatser, der skal hjælpe virksomheder og medarbejdere igennem og ud af krisen.

Der er i alt ca. 290 mio. kr. tilbage af de danske strukturfondsmidler til nye projekter i perioden 2014-2020. Restmidlerne er ikke forpligtet til specifikke projekter.

Læs pressemeddelelsen på regionalt.dk ›
.
.