.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Decentral Erhvervsfremme i Silkeborg
.
.

Forventede socialfondsindsatser - forår 2020

Der er pt. ca. 86 mio. kr. tilbage på Socialfondens prioritet Iværksætteri og jobskabelse. Midlerne kan anvendes til to forskellige typer af indsatser:

•    Iværksætteri 
•    Kompetenceudvikling

På mødet den 18. marts 2020 forventes det, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil drøfte, hvor mange midler der skal afsættes til hvert af de to indsatsområder. Midlerne til kompetenceudvikling ventes annonceret i åben konkurrence i april 2020, mens midlerne til iværksætteri ventes annonceret efter bestyrelsesmødet i maj 2020.

I forlængelse af bestyrelsens beslutninger på mødet den 18. marts ventes sekretariatet at offentliggøre et egentligt annonceringsmateriale i løbet af april 2020.

Ansøgningsfristen ventes at blive ultimo juni.

Læs mere her om, hvad midlerne til kompetenceudvikling forventes at omhandle ›
.
.
.
.

EU-projekt gjorde 100 virksomheder grønnere med små midler

Logo-baeredygtig-bundlinje .

I projektet Bæredygtig Bundlinje er 100 små og mellemstore virksomheder fra 15 hovedstadskommuner blevet bedre til at udnytte råvarer, spare på energien og til at genbruge restprodukter eller affald i industrielle symbioser. Samtidig har en række virksomheder udviklet potentialer ved nye cirkulære produkter, som skaber mindre affald.

Resultaterne er markante:

  • Miljøet er skånet for 2.250 tons CO₂.
  • På energiregnskabet er der brugt 22.600 færre gigajoule.
  • Virksomhedernes materialeforbrug er samlet mindsket med 250 tons.
Læs den gode, grønne historie på regionalt.dk ›
.
.

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har fået ny hjemmeside

Udover nye farver og moderne design er der masser af nyt på bestyrelsens hjemmeside. Fx er det nu muligt at abonnere på nyheder med bestemt indhold - og så er der udførlig hjælp til projekter med og uden strukturfondsfinansiering.

Besøg bestyrelsens nye hjemmeside ›
.
Logo-DEB
.
.
.

Tid til afrapportering

Det er snart tid for den halvårlige afrapportering. Denne gang er opgørelsesdatoen den 29. februar 2020.

For at lette de administrative byrder åbner Erhvervsstyrelsen nu for brug af en ny metode til indtastning af lønoplysninger om timelønnede projektmedarbejdere.

Med den nye metode kan operatører indtaste timer og løn for den aktuelle måned uden at fordele timerne på 14 dages-intervaller. Metoden er frivillig. Det betyder, at operatører er velkomne til at fortsætte med den eksisterende indtastningsmetode.
Projekter, der ønsker at anvende den nye indtastningsmetode for timelønnede projektmedarbejdere, skal kontakte styrelsens sagsbehandler, før de kan tage metoden i brug.

Fristen for at indsende afrapporteringen er den 21. marts 2020.

Find materiale til afrapportering på regionalt.dk ›
. halvaarlig afrapportering billede
.
.
euinmyregion2019
.

Har du set filmene om EU's strukturfonde?

Hvordan virker pengene fra strukturfondene egentlig, og hvem kommer de til gavn?

I en række små film kan du se gode eksempler på, hvordan EU-midlerne kommer SMV'er, iværksættere og borgere over hele Danmark til gode. 

Filmene ligger på vores hjemmeside.

Se filmene på regionalt.dk ›
.
.
.

NB! Vi har fået ny mailadresse

kontakt-ikoner .

Har du brug for at komme i kontakt med Decentral Erhvervsfremme i Erhvervsstyrelsen? 

Så skal du fremover bruge mailadressen de@erst.dk. Vi har nemlig lukket postkasserne postru@erst.dk og projekt.deb@erst.dk.

Du kan stadig ringe til os på telefon 3529 1700.

Find kontaktoplysninger på medarbejdere i Decentral Erhvervsfremme ›
.
.