.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Decentral Erhvervsfremme i Silkeborg
.
euinmyregion2019
.

EU's strukturfonde - hvad går pengene til?

Fra 2014-2020 har Regionalfonden og Socialfonden tilsammen 3 mia. kroner fra EU, der blandt andet går til innovation, iværksætteri, grøn omstilling, uddannelse og social inklusion i Danmark. Men hvordan virker pengene egentlig, og hvem kommer de til gavn?

I vores aktuelle videokampagne kan du se gode eksempler på, hvordan midlerne kommer SMV'er, iværksættere og borgere over hele landet til gode. Kampagnen afvikles på Facebook og YouTube, men du kan også finde filmene på vores hjemmeside. 

Se videoerne på regionalt.dk ›
.
.
.

Brexit-ansøgningsrunde: Fristen nærmer sig!

Brexit .

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse søger netop nu en operatør, der vil gennemføre en todelt kompetenceudviklingsindsats målrettet ledere og medarbejdere i SMV'er, der påvirkes af Brexit. Indsatsen medfinansieres af EU's Socialfond og midler til decentral erhvervsfremme.

Ansøgningsfristen er forlænget til onsdag den 5. februar 2020 kl. 12.

 

NB! Før jul annoncerede vi, ansøgningsskemaet først er tilgængeligt medio januar 2020 pga. forventet systemopdatering. Denne opdatering er udskudt til torsdag den 30. januar 2020.

Vi anbefaler derfor, at ansøgere downloader wordversionen af ansøgningsskemaet og udelukkende arbejder i denne version til og med 30. januar 2020, da alt indhold i online-versionen vil blive slettet i forbindelse med opdateringen. Alternativt kan ansøgere indsende den indtastede ansøgning senest den 29. januar 2020 kl. 16 for derved at undgå, at indholdet slettes ved opdateringen.

Find mere information om Brexit-indsatsen på regionalt.dk ›
.
.

Husk ligebehandling og gennemsigtighed, når I markedsafsøger

I november skrev vi ud til alle projekter og gjorde opmærksom på EU-Kommissionens øgede fokus på korrekt markedsafsøgning, herunder kravene om ligebehandling og gennemsigtighed. 

Kort fortalt betyder kravet om ligebehandling, at I skal sikre, at alle bydere får den samme information forud for tilbudsafgivelsen. Derfor er det afgørende, at I sikrer, at eksempelvis rådgivere, I tidligere har brugt, ikke får en konkurrencemæssig fordel, når I indhenter nye tilbud.

Kravet om gennemsigtighed indebærer blandt andet, at tilbudsmaterialet skal være klart udformet, og at alle relevante oplysninger om den udbudte kontrakt skal være tilgængelige for alle bydere.

Har I brug for yderligere oplysninger om, hvordan I laver korrekt markedsafsøgning og undgår finansielle korrektioner som følge af fejl, skal I kontakte jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

.
.
.
.

Aktuelt forbrug af strukturfondsmidler 2014-2020

forbrugsgrafik2020 .

Vi har netop opdateret forbrugsgraferne på regionalt.dk. Graferne viser det aktuelle forbrug af strukturfondsmidler i Danmark. 

Du kan få et aktuelt billede af, hvordan det går med udmøntningen af midler på landsplan, og du kan også se forbruget fordelt på prioritetsakser.

Graferne er opdateret med data pr. 31. december 2019.

Se status i forbruget af regionalfondsmidler ›
Se status i forbruget af socialfondsmidler ›
.
.
.

Borgere og erhverv skal sortere affald sammen i Næstved

I Næstved Kommune skal et pilotprojekt være med til at forbedre affaldssorteringen. Pilotprojektet omfatter fire nedgravede affaldscontainere og en papkomprimator i et udvalgt område i det centrale Næstved. Her skal affald fra private husholdninger og forretninger i området ende i samme affaldssystem. 

Affaldssystemet er digitaliseret og behovsstyret. Ved vejning af affaldet får borgerne mulighed for at følge med i, hvor stort deres CO₂-aftryk er. Samtidig er affaldscontainerne udstyret med sensorer og sender automatisk en sms til vognmanden, når de er 80 procent fyldte.

Næstved Kommune forventer store effekter af projektet: Færre affaldscontainere i bymidten, mindre affaldskørsel og trafikstøj samt lavere energiforbrug, fordi der skal køres færre gange efter affald.

Projektet er medfinansieret af EU's Regionalfond. 

Læs hele Næstved-historien på regionalt.dk ›
. Naestved-affaldssortering
.
.
.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

kontakt-ikoner .

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om EU's strukturfonde. 

På vores hjemmeside finder du kontaktoplysninger på dygtige fagpersoner, der sidder klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål til en bestemt prioritetsakse, EU's statsstøtteregler, hvordan PRV fungerer eller noget helt fjerde. 

Find kontaktoplysninger på relevante medarbejdere ›
.
.