.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Decentral Erhvervsfremme i Silkeborg
.

63 mio. kr. til seks nye projekter skal øge innovationen i danske SMV'er

Innovation spiller en afgørende rolle for udvikling, beskæftigelse og konkurrencekraft i danske virksomheder. Og succesfuld innovation bygger ofte på et tæt samarbejde mellem bl.a. virksomheder og videninstitutioner. Alligevel oplever mange mindre virksomheder, at det er svært at kaste sig ud innovation.

Den udfordring tager Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu op. Med en samlet støtte på 63,3 mio. kr. til seks projekter med solide partnerskaber vil bestyrelsen bidrage til, at viden og forskning fra videninstitutioner finder fordøren til de mindre virksomheder, så ny viden i højere grad omsættes til udvikling af nye produkter og services.

EU's Regionalfond bidrager med i alt 48,3 mio. kr. til innovationsindsatsen.

Læs nyheden om de nye innovationsprojekter på regionalt.dk ›
.
effektkaede-innovation
.
.
.

Vestsjællandsk projekt hjælper sårbare unge på vej mod uddannelse og job

sume-logo .

I Slagelse og Kalundborg har over 200 sårbare unge mellem 18 og 30 år fået en helt anderledes indføring til en erhvervsuddannelse som deltagere i socialfondsprojektet SUME - Særlig Ungeindsats Med Effekt.

Gennem projektet har de oplevet korte ”snuseforløb”, hvor de på fire intense timer har snuset til et uddannelsesområde. De har fået hjælp fra dygtige undervisere, der har givet dem tryghed i deres valg, og de har mødt effektiv brobygning mellem jobcentre, praktik og uddannelser. Og så har de ikke mindst deltaget i en række sociale aktiviteter, som har rystet de unge sammen og givet dem selvtillid og fornyet gåpåmod.

Sammenlagt har indsatserne skabt et sikkert fundament for de sårbare unge, og resultaterne taler for sig selv: Af de 231 unge, som har deltaget i projektet, er næsten halvdelen enten begyndt på en erhvervsuddannelse, en videregående eller anden uddannelse efter projektet. 183 af de 231 unge er blevet opkvalificeret gennem basisforløb i Slagelse og Kalundborg.

Læs hele historien om SUME-projektet på regionalt.dk ›
.
.
.

EU-program om bæredygtig byudvikling har fået dansk hjemmeside

URBACT's kontaktpunkt i Danmark har fået en ny hjemmeside. Den giver et hurtigt overblik over, hvordan kommuner eller nonprofitorganisationer kan få støtte til bæredygtig byudvikling.

URBACT er et europæisk program for bæredygtig byudvikling. Programmet støtter i øjeblikket projekter i Århus, Aalborg og København, og flere er på vej. URBACT's nationale kontaktpunkt i Danmark er placeret i Erhvervsstyrelsen og kan nu også findes på nettet.

Hjemmesiden giver et indblik i et omfangsrigt program, herunder hvilke projekter URBACT støtter, og hvordan netværkene og kompetenceudviklingen fungerer.

Hjemmesiden fortæller løbende om de danske programdeltagere, og danske kommuner, universiteter og nonprofitorganisationer kan finde information om nye ansøgningsrunder, fagrelevante temaer og links til artikler, som udgives på URBACT's officielle hjemmeside.  Det er også muligt at skrive sig op til et nyhedsbrev.

Besøg URBACT's hjemmeside ›
. urbact-logo
.
.

Reminder: Forslag til administrative forenklinger modtages frem til nytår

Erhvervsstyrelsen skal lave nye støtteberettigelsesregler og nyt administrationsgrundlag, der skal gælde for programperioden 2021-2027. Og ambitionen er, at det nye regelsæt skal lette deltagelsen i strukturfondsprojekter for virksomheder og andre projektdeltagere.

Som led i arbejdet inviterer styrelsen derfor alle til at komme med inputs til, hvor de store administrative byrder er og alternativer hertil. Vi vil også meget gerne høre, hvilke administrative forenklinger og andre tiltag der har fungeret godt i 2014-2020-perioden.  

De indsamlede inputs vil indgå i Erhvervsstyrelsens videre arbejde med det kommende administrationsgrundlag, herunder støtteberettigelsesreglerne for 2021-2027.

Postkassen er alene til indsamling af forslag. Det betyder, at vi ikke giver individuel tilbagemelding på forslagene.

Skriv til forenklingspostkassen senest 31. december 2019 ›
.
Grafik-forenkling
.
.
.

Følg Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på LinkedIn

linkedin-logo .

Er du interesseret i den offentlige erhvervsfremmeindsats og arbejdet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse? Så følg bestyrelsen på LinkedIn.

Her får du løbende information om nye ansøgningsrunder, deadlines og meget andet. På LinkedIn får du også bestyrelsesmedlemmernes egne ord for, hvordan de vil bidrage til at gøre en forskel for dansk erhvervsliv.

Følg Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på LinkedIn ›
.
.
nytaar2020
.

Glædelig jul og godt nytår!

Vi ønsker vores samarbejdspartnere over hele Danmark en glædelig jul og et godt nytår!

.
.