.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Decentral Erhvervsfremme i Silkeborg
.
.

Fire nye projekter skal hjælpe sårbare unge i gang med uddannelse

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop besluttet at støtte fire projekter i Nordjylland, Midtjylland og på Sjælland. Fælles for projekterne er, at de har fokus på at få flere sårbare og udsatte unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Målet med indsatsen er at give de unge et bedre afsæt i livet ved at forbedre deres mulighed for varig tilknytning til arbejdsmarkedet.

Et af de projekter, der nu får støtte, er det nordjyske projekt Når lysten driver værket. Bag projektet står den forberedende grunduddannelse i Himmerland, Erhvervsskolerne i Aars og en række frivillige foreninger. Projektet skal bidrage til, at de unge fastholdes i uddannelse ved at skabe trygge rammer i skolen og i fritiden. De unge vil bl.a. blive tilbudt vejledning, nye praktiske fag og fritidsaktiviteter i det nordjyske foreningsliv.

De fire nye projekter, der medfinansieres af EU’s Socialfond, bidrager samtidig til at udvide arbejdsstyrken og imødekommer dermed også virksomhedernes mangel på arbejdskraft.

Læs nyheden om inklusionsprojekterne på regionalt.dk ›
. jobs
.
.
.

Iværksætteri: Rådgivning til nye og etablerede iværksættere

spire .

Syv nye projekter har netop fået tilsagn om støtte fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. De nye projekter skal både hjælpe iværksættere med at komme godt i gang og accelerere deres udvikling.

Indsatserne skal supplere de aktiviteter, der i forvejen er i iværksætter-økosystemerne, herunder den store offentlige indsats i den lokale og tværkommunale erhvervsservice og private iværksættermiljøer.

Stærke private aktører, erhvervshusene og lokale erhvervsråd er centrale aktører i de nye indsatser, som medfinansieres af EU's Socialfond.

Læs hele nyheden på regionalt.dk ›
.
.
.

To nye klyngeprojekter får støtte fra Regionalfonden

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse besluttede på sit møde den 14. november 2019 at støtte to projekter med restmidlerne fra puljen til klyngekonsolidering. Dermed er hele puljen afsat. 

Formålet med puljen var blandt andet at sikre, at klynger med god decentral virksomhedsforankring, men uden offentlig finansiering i 2020, kan deltage i konsolideringsprocesserne i 2020 på lige fod med andre. Klynger i hele landet kunne søge overgangspuljen.
 

Se beskrivelsen af de to nye klynge-projekter på bestyrelsens hjemmeside ›
. klynge
.
.

Kom med input til administrative forenklinger

Erhvervsstyrelsen skal lave nye støtteberettigelsesregler og nyt administrationsgrundlag, der skal gælde for programperioden 2021-2027. Og ambitionen er, at det nye regelsæt skal lette deltagelsen i strukturfondsprojekter for virksomheder og andre projektdeltagere.

Som led i arbejdet inviterer styrelsen derfor alle til at komme med inputs til, hvor de store administrative byrder er og alternativer hertil. Vi vil også meget gerne høre, hvilke administrative forenklinger og andre tiltag der har fungeret godt i 2014-2020-perioden.  

De indsamlede inputs vil indgå i Erhvervsstyrelsens videre arbejde med det kommende administrationsgrundlag, herunder støtteberettigelsesreglerne for 2021-2027.

Postkassen er alene til indsamling af forslag. Det betyder, at vi ikke giver individuel tilbagemelding på forslagene.

Skriv til forenklingspostkassen senest 31. december 2019 ›
.
Grafik-forenkling
.
.
.

Silkeborg-virksomhed fik hjælp til grøn omstilling fra EU's Regionalfond

KurtVestergaard-tripplex .

Direktør Kurt Braarup Vestergaard fra Silkeborg-virksomheden Tripplex kendte ikke meget til cirkulær økonomi, træværdikæder og Cradle2Cradle-certificering for bare to år siden. 

Men med hjælp fra regionalfondsprojektet Fokuseret værdikædesamarbejde - design for optimal ressourceanvendelse blev han og virksomheden klædt på til den grønne omstilling.

Og nu har virksomheden, der producerer lyddæmpende og brandhæmmende træpaneler, en avanceret certificeringsproces bag sig. En omstillingsproces, der med direktørens egne ord, har givet virksomheden et betydeligt "markedsforspring".

Læs hele historien om Tripplex på regionalt.dk ›
.
.
.

Forlænget ansøgningsfrist til Brexit-indsats

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse søger netop nu en operatør, der vil gennemføre en todelt kompetenceudviklingsindsats målrettet ledere og medarbejdere i SMV'er, der påvirkes af Brexit.

Indsatsen medfinansieres af EU's Socialfond.

NB! Ansøgningsfristen er forlænget til 4. februar 2020 kl. 12.

Læs mere om Brexit-indsatsen ›
. Brexit
.
.