.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Decentral Erhvervsfremme i Silkeborg
.
.

To SMV-rettede indsatser til i alt 105 mio. kr. skal ruste virksomhederne til fremtiden

konkurrenceevne .

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har besluttet at styrke konkurrencekraften og eksportparatheden i op mod 1.000 mindre danske virksomheder, herunder især ejer- og familieledede virksomheder, hvor mange står over for et generationsskifte i de kommende år.

Derfor har bestyrelsen afsat i alt 105 mio. kr. - heraf 65 mio. kr. fra EU's Regionalfond - til to virksomhedsrettede indsatser, som skal gennemføres af to stærke og landsdækkende partnerskaber med erhvervshusene som centrale aktører.

Det er Erhvervshus Sjælland og Erhvervshus Midtjylland, der netop er valgt til at stå i spidsen for projekterne, der især er målrettet SMV'er med under 50 ansatte.

De nye SMV-rettede indsatser skal støtte virksomhederne gennem ekstern rådgivning, der forbereder dem til ejer- og generationsskifte og styrker deres eksportparathed og forudsætninger for at indgå i internationale værdikæder.   

Læs hele nyheden på regionalt.dk ›
.
.
.

Iværksætteri på skoleskemaet: Flere unge skal starte egen virksomhed

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse har netop besluttet at støtte projektet ”Spilbaseret Iværksætteriundervisning” med 7,4 mio. kr. - heraf 5 mio. kr. fra EU's Socialfond.

Bag projektet står Zealand – Sjællands Erhvervsakademi, der i samarbejde med andre erhvervsakademier, virksomheder, iværksættere og Fonden for Entreprenørskab vil udvikle og teste 10 spilbaserede læringsforløb.

Forløbene skal styrke de studerendes viden og kompetencer inden for iværksætteri. Efterfølgende vil de bedste læringsforløb blive indarbejdet i erhvervsakademiernes studieordninger for derved at skabe et solidt afsæt for fremtidens iværksættere. 

Læs hele nyheden på regionalt.dk ›
. undervisningivaerksaetteri
.
.

Input og gode drøftelser på partnerskabsevent i Aalborg

Torsdag den 21. november havde Erhvervsstyrelsen sammen med EU-Kommissionen inviteret partnerskabet omkring strukturfondene til dialog om de kommende programmer.

Mere end 80 mennesker havde takket ja til invitationen og deltog i dagen, der også bød på indlæg fra blandt andre Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Eftermiddagens workshops gav deltagerne lejlighed til at drøfte, hvordan man i fremtiden kan sammensætte indsatser inden for temaerne:

  • Kvalificeret arbejdskraft
  • Social inklusion
  • Digitalisering og automatisering
  • Grøn omstilling og cirkulær økonomi
  • Innovation
  • Iværksætteri
  • Internationalisering

De mange input vil indgå i Erhvervsstyrelsens videre arbejde med strukturfondsprogrammerne, der skal gælde i perioden 2021-2027.

Tusind tak til alle jer, der deltog.

Læs mere om mødet i Aalborg - og find alle præsentationer fra dagen ›
.
workshop-partnerskabsevent
.
.
.

12 mio. kr. fra Regionalfonden får bæredygtig energi ud af Fredericias spildevand og affald

Det lyder næsten for godt til at være sandt: At et af landets største renseanlæg på få år er blevet til et anlæg, der udover at rense 50.000 borgeres og store virksomheders og industriers spildevand, også snart leverer netto el, gas og varme retur til sine borgere – og gødning til landbruget.

Men sådan går det hos Fredericia Spildevand og Energi A/S, hvor 12 mio. kr. fra EU’s Regionalfond til projektet ”Energioptimering og affaldshåndtering” er ved at ændre fundamentalt på renseanlæggets energiforbrug og samtidig kommunens affaldshåndtering.

Læs hele Fredericia-historien på regionalt.dk ›
. FredericiaSpildevand
.
.
.

Fokus på dansk erhvervsfremmeindsats i Panorama 70

Forside-Panorama70 .

I efterårets udgave af EU-Kommissionens magasin Panorama er fokus rettet mod det danske erhvervsfremmesystem. 

Her fortæller Sigmund Lubanski, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen, om det ændrede setup i Danmark.

Magasinet zoomer også ind på gode, danske strukturfondsprojekter - blandt andre det midtjyske socialfondsprojekt Rummelig Imidt.

Panorama er netop udkommet i dansk udgave, og på siderne 22-29 kan du læse om den danske erhvervsfremmeindsats. 

Download Panorama 70 (pdf)

.
.
.

Husk EU, når I kommunikerer om jeres projekt

Når I modtager EU-tilskud til jeres projekt, følger der en kommunikationsforpligtelse med. Forpligtelsen betyder blandt andet, at I skal bruge EU-logo på projektrelevant materiale.

For at gøre det nemt for projekter at leve op til kommunikationsforpligtelsen, har vi lavet et faktaark, der fortæller, hvad I skal leve op til - og som også indeholder gode råd til jeres kommunikationsindsats. 

Se faktaark om projekters kommunikationsforpligtelse ›
. Logo EU_s Regionalfond og Socialfond
.
.