.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Decentral Erhvervsfremme i Silkeborg - november 2019
.

Hvad er de største administrative byrder for operatører og virksomheder?

Det spørgsmål giver Erhvervsstyrelsen nu alle mulighed for at besvare som led i arbejdet med de nye strukturfondsprogrammer. Formålet er at lette administrationen i den kommende programperiode.

Erhvervsstyrelsen skal lave nye støtteberettigelsesregler og nyt administrationsgrundlag, der skal gælde for programperioden 2021-2027. Og ambitionen er, at det nye regelsæt skal lette deltagelsen i strukturfondsprojekter for virksomheder og andre projektdeltagere.

Som led i arbejdet inviterer styrelsen derfor alle til at komme med inputs til, hvor de store administrative byrder er og alternativer hertil. Vi vil også meget gerne høre, hvilke administrative forenklinger og andre tiltag der har fungeret godt i 2014-2020-perioden.  

De indsamlede inputs vil indgå i Erhvervsstyrelsens videre arbejde med det kommende administrationsgrundlag, herunder støtteberettigelsesreglerne for 2021-2027.

Vi gør opmærksom på, at der alene er tale om en postkasse til indsamling af forslag. Det betyder, at vi ikke giver individuel tilbagemelding på forslagene.

Postkassen er åben for inputs og forslag frem til 31. december 2019.

Skriv til forenklingspostkassen ›
.
Grafik-forenkling
.
.
.

Få introduktion til PRV

Erhvervsstyrelsen inviterer igen strukturfondsprojekter til introduktion til projektrapporteringsværktøjet PRV.

Introduktionen finder sted i Silkeborg den 25. november og i København den 26. november 2019. Her vil vi gennemgå muligheder og funktioner i PRV, og vi vil komme med gode råd til afrapportering. 

Introduktionen er primært rettet mod medarbejdere i projekter, der skal afrapportere i PRV, men alle strukturfondsprojekter er velkomne.

Interesserede kan tilmelde sig introduktionen ved at benytte nedenstående link. Ved tilmelding beder vi jer angive projektnavn og journalnummer, dato for ønsket deltagelse samt navn og funktion på deltagere.

Meld dig til PRV-introduktion ›
. Kursusbillede
.
.
.

Fem uger i EU-projekt fik stressramte Annette på ret kurs

Annette_Brogaard_Rummelig_imidt .

Det socialfondsstøttede inklusionsprojekt Rummelig imidt går fra succes til succes i arbejdet med at bringe sårbare borgere tættere på arbejdsmarkedet i 14 øst-, midt- og vestjyske kommuner på tværs af to regioner.

En vaskeægte succeshistorie er Annette Brogaard fra Struer, der efter mange år som stabil arbejdskraft faldt ud af arbejdsmarkedet som stressramt. Nu er hun tilbage i fuldtidsarbejde – godt hjulpet af Rummelig imidt. 

Læs hele historien om Annette på regionalt.dk ›
.
.

Virksomhedsguiden: Sådan synliggør I jeres projekt

Virksomhedsguiden er det digitale knudepunkt i erhvervsfremmesystemet, hvor iværksættere og etablerede virksomheder kan navigere i erhvervsfremmesystemets mange tilbud og services.

Tilbud, som opfylder følgende kriterier, er relevante på Virksomhedsguiden:

  • Tilbuddene skal være erhvervsrettede og skal kunne søges af erhvervsaktive virksomheder eller før-startere (iværksættere).

  • Tilbuddene skal være relevante og aktuelle.

  • Tilbuddene skal være udbudt af anerkendte erhvervsfremmeoperatører.

For at gøre det nemt for operatører at oprette relevante tilbud, der er lette at finde for virksomheder og iværksættere, stiller Erhvervsstyrelsen et hjælpeunivers til rådighed. Her finder du guides, kommunikationsmateriale og meget andet, der kan lette arbejdet med at oprette tilbud på Virksomhedsguiden.

Besøg hjælpeuniverset, og find guides og relevant materiale ›
Besøg Virksomhedsguiden ›
.
logo-virksomhedsguiden
.
.
.

Har du mistanke om svindel?

Du kan anmelde din mistanke om svindel med midler fra Regionalfonden eller Socialfonden gennem vores whistleblower-formular.

Indberetningen til Erhvervsstyrelsen sker gennem en sikker kontaktformular, og du kan selv vælge, om du vil være anonym eller oplyse din identitet. 

Læs mere om whistleblower-formularen på regionalt.dk ›
. whistleblower
.
.
.

Velbesøgte workshops for operatører

operatorworkshop .

På de tre netop afholdte operatørworkshops om uddannelse, innovationssamarbejder og iværksætteri oplevede vi stort engagement og ønske om sparring og netværk med andre operatører.

Vi fik også en masse gode inputs til de kommende strukturfondsprogrammer, som vil indgå i vores videre arbejde forud for 2021-2027-programperioden.

Tusind tak til alle jer, der deltog!

.
.