.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Decentral Erhvervsfremme i Silkeborg
.
.

Save the date: Partnerskabsevent om EU's strukturfonde 2021-2027

21november .

Torsdag den 21. november 2019 inviterer Erhvervsstyrelsen sammen med EU-Kommissionen til partnerskabsevent om strukturfondsprogrammerne for 2021-2027.

Formålet med dagen er at drøfte de overordnede principper for de nye programmer i partnerskabet.

Drøftelserne skal med udgangspunkt i Kommissionens anbefalinger til Danmark bygge videre på inputs fra de decentrale workshops, som blev gennemført landet over i foråret 2019, og strategikonferencen, som Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse var vært for i august. Tilsammen skal programmerne og strategien skabe sammenhæng mellem EU’s fælles mål og danske virksomheders behov.

Partnerskabseventen vil ligge dagen efter mødet i overvågningsudvalget for strukturfondene og finder derfor også sted i Aalborg.

Vi forventer at sende invitationer ud og åbne for tilmelding i slutningen af september.

.
.
.

Det er tid til afrapportering

Nu er det tid til den halvårlige afrapportering.

Som tilsagnsmodtager på et strukturfondsprojekt skal I to gange årligt sende en elektronisk afrapportering til Erhvervsstyrelsen.

I skal opgøre jeres afrapportering ved udgangen af februar og august måned, medmindre I har aftalt andet med jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

Fristen for at indsende afrapportering pr. 31. august 2019 er den 21. september 2019.

NB! Ikke alle projekter har modtaget udbetaling fra februar 2019-afrapporteringen endnu. De berørte projekter skal ikke afrapportere pr. 31. august 2019, før februar-udbetalingen har fundet sted.

Find materiale til afrapportering på regionalt.dk ›
. halvaarlig afrapportering billede
.
.
.

Tilmeldingen er åben til tre workshops for operatører

workshop .

Vi har netop sendt invitationer til workshops til operatører på projekter inden for temaerne uddannelse, innovationssamarbejder og iværksætteri. 

  • Uddannelse (Socialfondens akse 4): Tirsdag den 29. oktober kl. 10-15 i Roskilde
  • Innovationssamarbejder (Regionalfondens akse 1a): Tirsdag den 5. november kl. 10-15 i Horsens
  • Iværksætteri (Socialfondens akse 1a og 1b): Onsdag den 6. november kl. 10-15 i Odense

På de tre workshops vil COWI præsentere sine observationer, og der vil være mulighed for at netværke med andre operatører. Endelig vil det blive muligt at komme med inputs til den kommende strukturfondsperiode, der løber fra 2021-2027.

Deltagelse er gratis. 

Læs mere om de tre workshops, og find link til tilmelding ›
.
.
.

Fra idealisme til business: Iværksættere har fundet forretningen i en stol

Med hjælp fra blandt andet EU's Regionalfond er det lykkedes genanvendelsesvirksomheden Upcycling Scandinavia at komme fra idealistisk idé til færdigt og salgbart produkt. Virksomheden genanvender papir, pap, metal og plastic til at producere blandt andet isoleringsmåtter, plasticstole til skolebrug og andre designprodukter. 

Det EU-støttede rådgivningsforløb Rethink Business var med til at rette virksomhedens fokus mod afsætningsleddet:

.

Mange virksomheder inden for cirkulær økonomi er drevet af en fantastisk idealisme, lyst og vilje til at gøre noget bæredygtigt. Men man kan blive så opslugt af sin idealisme, at man glemmer afsætningsleddet. Derfor er det en god idé at spørge: Hvor langt er der hen til den første faktura?

.

Sådan siger Jakob Høj Jørgensen, seniorkonsulent og ejer, og Helle Wind Poulsen, chefkonsulent i Delendorff Advisory, der styrede virksomheden gennem Rethink Business-processen.

 

Læs hele historien på regionalt.dk ›
Læs mere om Rethink Business - Fokuseret Værdikædesamarbejde ›
. karoline-sol
.
.
kontakt
.

Har du spørgsmål om EU's strukturfonde?

Vil du vide mere om by-aksen i regionalfondsprogrammet, er du særligt interesseret i iværksætterindsatser under Socialfonden - eller måske noget helt tredje? 

På regionalt.dk finder du kontaktoplysninger på fagpersoner i Erhvervsstyrelsen, der hver dag arbejder med forvaltningen af EU's strukturfonde i Danmark. Og du er meget velkommen til at kontakte dem, hvis du har spørgsmål. 

Find kontaktoplysninger ›
.
.