.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Decentral Erhvervsfremme i Silkeborg
.
euinmyregion2019
.

Klima-walk i Kolding trak mange besøgende på Europadag

Torsdag den 9. maj var det Europadag. Det markerede en række strukturfondsprojekter ved at åbne dørene for offentligheden.

I Kolding deltog ca. 70 borgere i en klima-walk, der ledte de fremmødte forbi forskellige projektaktiviteter i kommunens regionalfondsstøttede byprojekt. Undervejs var der tid til spørgsmål og dialog.

Læs hele historien på regionalt.dk ›
.
.
.

Forkortede strukturfondsprogrammer er opdateret

forkortet_regionalfondsprogram .

De mere læsevenlige udgaver af strukturfondsprogrammerne for 2014-2020 er blevet opdateret efter de seneste programændringer.

I de forkortede programmer er fokus på indsatsområder, støtteberettigede aktiviteter og effektkæder. På den måde kan potentielle ansøgere og andre strukturfonds-interesserede bedre danne sig overblik over mulighederne i EU's Regionalfond og EU's Socialfond i den aktuelle programperiode.

Læs de forkortede strukturfondsprogrammer i pdf- eller bladre-format ›
.
.
.

Rapport: Forenkling af strukturfondsadministrationen

Erhvervsstyrelsen arbejder løbende med at forenkle administrationen af strukturfondene. Som led i forenklingsarbejdet nedsatte styrelsen i efteråret 2018 et sounding board med deltagelse af en række projektaktører og interessenter, som fik til opgave at komme med input og forslag til yderligere forenklingstiltag.

Deloitte faciliterede arbejdet i sounding boardet og lavede efterfølgende en rapport med forslag til forenklinger.

Rapporten er offentiggjort på hjemmesiden.

Læs mere om forenklingsarbejdet, og se Deloittes rapport ›
. labyrint
.
.
.

Har du tilmeldt dig PRV-kursus i juni?

undervisning .

Du kan stadig nå at komme med til introduktion til projektrapporteringsværktøjet PRV. Vi holder kursus i København den 6. juni og i Silkeborg den 11. juni.

På kurset gennemgår vi muligheder og funktioner i PRV, og vi vil komme med gode råd til afrapportering. 

Introduktionen er primært rettet mod medarbejdere i projekter, der skal afrapportere i PRV, men alle strukturfondsprojekter er velkomne.

Interesserede kan tilmelde sig introduktionen ved at benytte nedenstående link. Ved tilmelding beder vi jer angive projektnavn og journalnummer, dato for ønsket deltagelse samt navn og funktion på deltager.

Tilmeld dig PRV-kurset i juni ›
.
.
.

Se status i udmøntningen af strukturfondsmidler

Du kan følge med i, hvordan det går med udmøntningen af regionalfonds- og socialfondsmidler i Danmark.

Erhvervsstyrelsen opdaterer hvert kvartal den grafik, der viser det samlede, danske forbrug fordelt på de to fonde - overordnet og på prioritetsakseniveau.

EU-Kommissionen laver også løbende opgørelser over forbruget af fondsmidler. På Kommissionens hjemmeside kan du følge med i forbruget af fondsmidler på EU-niveau og i alle medlemslandene.

Følg med i det aktuelle, danske forbrug af strukturfondsmidler ›
Besøg EU-Kommissionens Open Data-platform ›
. grafik-forbrugsoversigt
.
.