.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Decentral Erhvervsfremme i Erhvervsstyrelsen
.
defb-topbillede
.

Workshops om fremtidens erhvervsfremme og strukturfondene i 2021-2027

Fra 13. marts til 1. april 2019 afvikler Erhvervsstyrelsen i samarbejde med landets erhvervshuse workshops om den kommende erhvervsfremmestrategi og anvendelsen af strukturfondsmidler i 2021-2027. Virksomheder og andre interessenter er velkomne til at deltage og komme med inputs til fremtidens erhvervsfremme på de syv workshops.

Den første workshop er i Silkeborg onsdag den 13. marts 2019 kl. 13-17.

Læs mere om de syv workshops på regionalt.dk ›
.
.
.

Midtvejsevaluering af Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020

COWI har netop afsluttet en stor evaluering af de regionalfonds- og socialfondsprojekter, som er igangsat siden programstarten i 2014 og frem til medio 2018. COWI konkluderer, at der både økonomisk og aktivitetsmæssigt er god fremdrift i udmøntningen af begge fonde. Samtidig viser evalueringen, at de igangsatte projekter bidrager til at indfri målene i de to programmer og herved også de fem mål i EU 2020-strategien om beskæftigelse, forskning og udvikling, klima og energi, uddannelse samt social inklusion.

Find COWI's midtvejsevaluering af programmerne på regionalt.dk ›
. redegørelses-banner
.
.
.

Justerede strukturfondsprogrammer for 2014-2020

Logo EU_s Regionalfond og Socialfond .

EU-Kommissionen har godkendt en række tekniske justeringer af de danske strukturfondsprogrammer. Justeringerne er baseret på COWI's anbefalinger fra midtvejsevalueringen af 2014-2020-programperioden og på dialog med projektoperatører.

Samtidig er de nye programmer tilpasset ændringerne i partnerskabet omkring strukturfondene.  

Få overblik over ændringerne på regionalt.dk, hvor du også finder de reviderede programmer ›
.
.
.

Følg arbejdet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Gennem en decentral erhvervsfremmeindsats med udgangspunkt i virksomhedernes behov og regionale forskelle skal Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse bidrage til en mere fokuseret indsats for vækst og udvikling i hele landet.

Du kan følge med i arbejdet i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på LinkedIn. Her bliver nyheder og ansøgningsrunder offentliggjort i takt med, at de besluttes i bestyrelsen.

Følg Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse på LinkedIn ›
Besøg bestyrelsens hjemmeside ›
. linkedin-logo
.
.
.

Deloittes 2019-priser

Deloitte har justeret prisen på revisionsydelser til strukturfondsprojekter for 2019.

Find Deloittes priser her ›
.
.