.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen - september 2018
.
.

Vi har ændret støtteberettigelsesreglerne

1. september 2018 træder de nye støtteberettigelsesregler i kraft.

De nye regler betyder blandt andet, at:

  • Standardsatsen for løn og naturalier forhøjes fra højeste dagpengesats til 250 kr. pr. time. Reglen gælder kun for projektmedarbejdere og -deltagere, hvor virksomheden er registreret som partner i projektet.
  • Projektansatte kan blive deltidsansat på kontrakt. Dermed er det muligt for en projektmedarbejder at arbejde på deltid på flere projekter for samme arbejdsgiver uden krav om at udarbejde timeregistrering.
  • Grænsen for, hvornår der skal indsendes dokumentation for markedsafsøgning i forbindelse med indkøb, hæves fra 10.000 kr. til 30.000 kr. Vi forudsætter dog stadig, at projekterne køber sparsommeligt ind under denne grænse.
Find de nye støtteberettigelsesregler på vores hjemmeside ›
. EUmegafon
.
.
.

Tid til afrapportering

halvaarlig afrapportering billede .

Nu er det tid til den halvårlige afrapportering.

Som tilsagnsmodtager på et strukturfondsprojekt skal I to gange årligt sende en elektronisk afrapportering til Erhvervsstyrelsen.

I skal opgøre jeres afrapportering ved udgangen af februar og august måned, medmindre I har aftalt andet med jeres sagsbehandler i Erhvervsstyrelsen.

Fristen for at indsende afrapportering pr. 31. august 2018 er den 21. september 2018.

Læs mere om den halvårlige afrapportering ›
.
.
.

Søg midler til bæredygtig, grøn byudvikling

Der er stadig midler i puljen til bæredygtig, grøn byudvikling. Derfor opfordrer Erhvervsstyrelsen interesserede kommuner med byer med mere end 30.000 indbyggere til at søge tilskud til grønne indsatser.

Læs mere om EU-midlerne til bæredygtig, grøn byudvikling ›
. Bæredygtig byudvikling illustration
.
.
.

Bæredygtig Bundlinje hjælper SMV'er med grøn omstilling

logo-baeredygtigbundlinje .

Mange små og mellemstore virksomheder kender ikke potentialet ved at lave energi- og ressourceeffektiviseringer. Den kendsgerning har projektet Bæredygtig Bundlinje grebet fat i og hjælper nu en lang række virksomheder med at udarbejde implementerbare, grønne forretningsplaner. Målet er, at virksomhederne efterfølgende kan høste økonomiske gevinster ved den grønne omstilling.

Projektet får 13 mio. kr. i tilskud fra EU's Regionalfond til indsatsen.

Se video med virksomheden Kompostbudene, der har været med i projektet ›
Læs mere om Bæredygtig Bundlinje i vores projektdatabase ›
.
.
.

Husk EU-logoet, når I kommunikerer

Når I modtager EU-tilskud til jeres projekt, følger der en kommunikationsforpligtelse med. Forpligtelsen betyder blandt andet, at I skal bruge EU-logo på projektrelevant materiale.

Læs mere om kommunikationsforpligtelsen, og find relevant materiale ›
. Logo EU_s Regionalfond og Socialfond
.
.