.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen - maj 2018
.

Åbent hus hos danske strukturfondsprojekter

Danmark deltager i den europæiske kampagne Europe In My Region, der netop er skudt i gang. Formålet med kampagnen er at gøre borgere over hele EU opmærksomme på strukturfondenes investeringer lokalt og regionalt.

Som led i kampagnen holder udvalgte projekter åbent hus for interesserede i løbet af maj. Besøg fx det nystartede, sjællandske socialfondsprojekt Komm Udd, der arbejder med uddannelsesafklaring af unge med særlige udfordringer. Målet med projektet er at give de unge et uddannelsesprogram og derved fastholde dem i uddannelsessystemet, så de kan bestå en ungdomsuddannelse.

EU-Kommissionens interaktive europakort giver overblik over alle europæiske begivenheder under Europe In My Region-kampagnen. Kortet bliver løbende opdateret med de danske arrangementer.

Læs mere om Europe in My Region-kampagnen og besøg europakortet ›
.
Europeinmyregion2018
.
.
.

Effektmåling: Strukturfondsindsatsen i 2007-2013 skabte 13.700 nye jobs

En ny effektmåling med registerdata fra Danmarks Statistik viser, at strukturfondsindsatsen i perioden 2007-2013 skabte knap 13.700 nye, private fuldtidsjobs og styrkede de deltagende virksomheders omsætning med ca. 22 mia. kr.

Læs mere om effektmålingen af strukturfondsindsatsen 2007-2013 ›
. Billede vækstredegørelse 2014
.
.
.

Invitation: Introduktion til PRV

Kursusbillede .

Erhvervsstyrelsen inviterer strukturfondsprojekter til introduktion til projektrapporteringsværktøjet PRV. Introduktionen finder sted i Silkeborg den 18. juni og i København den 20. juni. Her vil vi gennemgå muligheder og funktioner i PRV, og vi vil komme med gode råd til afrapportering. 

Introduktionen er primært rettet mod medarbejdere i projekter, der skal afrapportere i PRV, men alle strukturfondsprojekter er velkomne.

Interesserede kan tilmelde sig introduktionen ved at benytte nedenstående link. Ved tilmelding beder vi jer angive projektnavn og journalnummer, dato for ønsket deltagelse samt navn og funktion på deltagere.

Tilmeld dig til introduktion til PRV ›
.
.
.

Du kan stadig nå at tilmelde dig informationsmødet 29. maj

Hvis du ikke allerede er tilmeldt informationsmødet om ansøgningsrunden Uddannelse og adgang til kvalificeret arbejdskraft, kan du stadig nå det.

Mødet finder sted i Silkeborg tirsdag den 29. maj kl. 13-15.

Læs mere om informationsmødet og tilmeld dig ›
. infomode
.
Cohesion30-logo
.