.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyt fra Regional Udvikling i Erhvervsstyrelsen - april 2018
.
.

43 mio. kr. skal få flere til at gennemføre erhvervs- eller videregående uddannelse

erhvervsuddannelse .

Siden 2007 har markant færre unge gennemført en erhvervsuddannelse end tidligere. Samtidig viser flere fremskrivninger, at der vil blive mangel på faglært arbejdskraft fremover.

Erhvervsstyrelsen har derfor åbnet for ansøgninger fra landsdækkende projekter, der skal understøtte, at flere gennemfører en erhvervs- eller videregående uddannelse, gerne inden for det digitale og tekniske område og gerne gennem et styrket samspil mellem aktørerne i erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen.

EU's Socialfond investerer 43 mio. kr. i den kommende indsats. 

Ansøgningsfristen er den 30. august 2018.

Læs mere om ansøgningsrunden i temabeskrivelsen ›
.
.
.

Informationsmøde om ny ansøgningsrunde

Tirsdag den 29. maj 2018 kl. 13.00 - 15.00 holder Erhvervsstyrelsen i Silkeborg informationsmøde om den kommende, landsdækkende indsats, der skal få flere unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse og opkvalificere voksne, der allerede er på arbejdsmarkedet.

Der er 40 pladser, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Læs mere og tilmeld dig informationsmødet ›
. infomode
.
.

Besøg et strukturfondsprojekt i nærheden

Onsdag den 9. maj 2018 er Europadag. Dagen markeres over hele Europa - også i Danmark, hvor flere projekter holder åbent for interesserede. Besøg fx Vrå Højskole, der er med i det nordjyske socialfondsprojekt Højskolen som genvej til uddannelse.

Åbent hus-arrangementerne er en del af den europæiske kampagne Europe in my region, der skydes i gang i slutningen af april, og som skal gøre borgere opmærksomme på strukturfondsprojekter i nærheden.

I resten af Danmark vil udvalgte projekter åbne dørene for interesserede i løbet af hele maj. EU-Kommissionens interaktive europakort giver overblik over alle europæiske begivenheder under Europe in my region-kampagnen. 

Kortet vil løbende blive opdateret med de danske arrangementer.

Find alle spændende europæiske events på Kommissionens europakort ›
Læs mere om åbent hus på Vrå Højskole ›
.
Europeinmyregion2018
.
.
.

Aktuelt forbrug af strukturfondsmidler

grafik-forbrugsoversigt .

Du kan følge med i udviklingen i forbruget af strukturfondsmidler i Erhvervsstyrelsens grafik, der netop er opdateret med data pr. 31. marts 2018. 

Grafikken viser det samlede, danske forbrug fordelt på de to fonde - overordnet og på prioritetsakseniveau. Tal for den nationale pulje, byindsatsen og EURES er også inkluderet i visningen. 

Se forbruget af danske strukturfondsmidler ›
.
.
.

The Road Trip Project rejser på tværs af Europa

Fra april til august i år drager otte unge europæere gennem Europa i minibus. Fire spændende ruter skal tilbagelægges i dele af Europas egne, der ikke normalt er så meget spot på.

Undervejs vil de unge møde lokalbefolkningen, besøge projekter, der gør en forskel lokalt, mærke stemningen og blive betaget af fantastiske landskaber.

EU-Kommissionen står bag The Road Trip Project, der skal sætte fokus på ukendte steder i Europa - og som munder ud i spændende, online rejseguides.

Læs mere om The Road Trip Project, og følg de otte unge på rejserne ›
. Roadtrip-logo
.
.
.

Deloittes priser i 2018

danske_kroner .

Deloitte har justeret prisen på revisionsydelser til strukturfondsprojekter.

Prisen på revisionsydelser afhænger af, om projektets aftalebrev er fra før eller efter den 6. januar 2018.

Pris på revision ved aftalebrev før 6. januar 2018 ›
Pris på revision ved aftalebrev efter 6. januar 2018 ›
.
.
.

Fortolkning af socialfondsprogrammets akse 3A

I den første halvdel af programperioden 2014-2020 har socialfondens prioritetsakse 3A om ungdomsuddannelser for unge med særlige udfordringer givet anledning til særlig ét væsentligt fortolkningsspørgsmål.

Spørgsmålet vedrører indsatsens målgruppe i lyset af programmets resultatmål. Derfor har Erhvervsstyrelsen lavet et notat, hvori vi præciserer fortolkningen af programteksten.

Læs fortolkningsnotatet om socialfondens akse 3A ›
. besvarelse
.
.