.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyhedsbrev Bølge 3
.

Tak for indsatsen

Tak for den store indsats i har ydet i 2014.

Vi ser frem til fortsat samarbejde i 2015

.
.

Nye obligatorisk digitale selvbetjeningsløsninger kan give henvendelser

Pr. 1. december er digital selvbetjening blevet obligatorisk for virksomheder og foreninger på syv nye områder. Det gælder følgende områder:

  • Erhvervsaffald
  • Parkeringslicenser
  • Råden over vej og gravetilladelse
  • Adresseforespørgsler
  • Byggetilladelse
  • Byggearbejde

Derudover er det obligatorisk at anmelde og ansøge digitalt til politiet vedr. våben og eksplosive stoffer.

Det kan være at nogle vil henvende sig på biblioteket for at få hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger. 

Forventningen til jer er, at I ved eventuelle henvendelser, kan hjælpe brugeren med at finde den aktuelle digitale løsning, vejlede om eventuel brug af NemID medarbejdersignatur og generel vejledning om brug af løsningen. Det vil sige, at det forventes ikke, at I har faglig kendskab til løsningerne.

Tilbuddet om hjælp på biblioteket bliver fra vores side ikke markedsført nu. Vi afventer hvordan det forløber de næste måneder, og tager så stilling til eventuel markedsføring.

Det er ikke på alle områder der er digitale løsninger klar til brug, men de forventes at blive klar over de næste uger. Ikke alle løsninger er tilgængelige på Virk, men findes på andre hjemmesider. Dette varierer fra kommune til kommune. Hvis I vil vide præcis hvilke løsninger der er obligatoriske at anvende i jeres kommune og hvor de kan findes, så skal I henvende jer til bølge-3 kontaktpersonen i kommunen.

På linket her er kontaktoplysninger på jeres bølge-3-kontaktperson:

Læs mere på klar-til-indberetning her

.
.

GOD JUL OG GODT NYTÅR

.
.