.
     Kan du ikke læse nyhedsbrevet - Se online version i din browser ›
.
Nyhedsbrev for Regional Udvikling november 2013
.
.

Informationsevent 2013 - avisindstik om strukturfondsfinansierede projekter

Mandag den 25. november 2013 udkommer Erhvervsstyrelsens avisindstik - Viden og Vækst - om strukturfondsfinansierede projekter. Indstikket indeholder 12 artikler med gode eksempler på, hvordan EU's strukturfonde er med til at skabe viden og vækst i hele Danmark.  Indstikket distribueres som et tillæg til Berlingske Tidende og Jyllands-Posten.

Læs mere om event 2013 ›
.
.
.

Strukturfondsprojekter skaber vækst i Syddanmark

Hvad kommer der egentlig ud af investeringerne fra EU’s strukturfonde? En nyligt offentliggjort effektmåling af den samlede strukturfondsindsats i Region Syddanmark siden 2007 indikerer, at deltagelse i strukturfondsprojekterne medvirker til at skabe mærkbar vækst og beskæftigelse i regionen.

Læs mere om effektmåling og download hele effektmålingen her ›
.
.
.

Spirende økonomisk fremgang i udfordrede regioner

På trods af begyndende fremgang er ingen af de fem regioners BNP pr. indbygger endnu tilbage på niveauet før den økonomiske krise. Det viser Redegørelse om regional vækst og konkurrenceevne 2013, som Erhvervsstyrelsen for nylig har offentliggjort.

Læs mere og download redegørelsen her ›
.
.
.

Få styr på statsstøtten - ny vejledning

Erhvervsstyrelsen har udarbejdet en ny vejledning om statsstøtte, som skal gøre det lettere at dokumentere, at reglerne for evt. statsstøtte i strukturfondsprojekterne er overholdt. Under normale omstændigheder vil statsstøtte, der er givet i strid med reglerne medføre, at virksomhederne, der har modtaget støtten, skal betale den tilbage – så det betaler sig at have styr på dokumentationen.

Find vejledningen og beregningseksempler her ›
.
.
.

Drøftelse af ny partnerskabsaftale med EU-Kommissionen

NaturErhvervsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen afholder mandag den 2. december 2013 et fælles arrangement i Odense. Her præsenteres forslag til den partnerskabsaftale, som Danmark skal indgå med Kommissionen som led i udmøntningen af de nye programmer for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne samt Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for perioden 2014-2020.

Læs mere og tilmeld dig til arrangementet (tilmeldingsfrist 22. november) ›
.
.
.

Projektnyt: Web-tv skal booste hovedstadens iværksættere

Hovedstadens mange iværksættere kan nu se frem til markant bedre uddannelsestilbud, som i høj grad kan tilpasses den enkelte iværksætters individuelle behov. Væksthus Hovedstadsregionen og en række kommuner og erhvervsfremmeaktører i området er gået sammen om et projekt, som skal løfte iværksættertilbuddene til et ensartet højt niveau – og dermed sikre større overlevelse blandt iværksætterne. Projektet finansieres blandt andet af EU’s Socialfond, som investerer ca. 3.2 mio. kr. i projektet.

Læs mere om projektet her ›
.
.